Garena Clan

Giữ liên lạc, chơi game cùng nhau

Tạo clan Duyệt clan

{% trans

Tham gia chat room

Nhóm chat, tạo thông báo đến thành viên clan, chia sẽ tập tinh và màn hình,luôn luôn kết nối

Dedicated Voice Channel

Tham gia kênh thoại

Nhóm hội thoại trong quyền kiểm soát của bạn, trò chuyện với thành viênClan của bạn trong game và đời sống

Clan Events

Đề nghị Clan

Sự kiện và giải đấu độc quyền, chỉ danh cho Garena Clan