Garena Clan sẽ ngưng hoạt động kể từ ngày 02/10/2017
Dù chúng ta đã rất hạnh phúc bên nhau, đã đến lúc Garena Clan nói lời tạm biệt. Chúng tôi sẽ ngưng hoạt động của Garena Clan từ ngày 02/10/2017.

Về Clan chat trên Garena+ thì sao? Đừng lo! Chúng tôi sẽ chuyển hết thành trò chuyện nhóm (group chat), nên bạn vẫn có thể chém gió cùng bạn bè đơn giản. Sau khi chuyển đổi:
  • Chủ clan sẽ trở thành chủ nhóm chat
  • Chủ nhóm chat vẫn có quyền thêm / bớt thành viên trong nhóm
  • Tất cả các thành viên trong nhóm đều có quyền mời thành viên khác vào nhóm
  • Số lượng thành viên tối đa của nhóm sẽ được giữ nguyên tương tự như clan trước đó (ví dụ bạn đã từng mua gói tăng số lượng thành viên tối đa từ cửa hàng Clan trước đây, gói đó vẫn được giữ nguyên cho nhóm chat mới)
Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả lại tất cả những giao dịch mua bán trên cửa hàng clan được thực hiện trong khoản 02/10/2016 đến 02/10/2017. Tất cả các giao dịch sẽ được hoàn trả dưới dạng Sò Garena, và sẽ được tự động gửi đến thành viên trong clan đã từng đóng góp vào Clan Vault. Việc hoàn trả này sẽ được thực hiện vào ngày 02/10/2017, sau khi Clan chat đã được chuyển thành trò chuyện nhóm (group chat). Chúng tôi sẽ gởi một thông báo notification cho những trường hợp được hoàn trả về chi tiết của quá trình này!

Đại diện đội vận hành Garena, chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của bạn cho tính năng Garena Clan trong thời gian vừa qua.

Nếu bạn cần được hỗ trợ hoặc có những thắc mắc khác, bạn có thể liên lạc bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Garena tại đây.