Trang Garena Clan sẽ đóng vào ngày 26 tháng 7 năm 2017. Tất cả nội dung chat của bạn vẫn được lưu trong Garena+, và chủ clan vẫn có thể sử dụng các tính năng quản lý clan (vd: thêm / bớt thành viên) trực tiếp trên Garena+. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ trung thành của bạn đối với Garena Clan. Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng tại đây.